background

Klinika Olszewscy

     ul. Grunwaldzka 87/91 m 4 | 80-244 Gdańsk | tel. +48 696 910 919

WITAMY

Klinika Olszewscy

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ws Ochrony Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informuję, że Twoje dane są przetwarzane w mojej Praktyce Lekarskiej na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu (art.9 ust.2 lit. h RODO).

Działalność lecznicza lekarzy związana jest z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej.

Wyrażając zgodę na diagnostykę czy leczenie (ustnie czy pisemnie) wyrażasz również zgodę na przetwarzanie przez Praktykę Twoich danych osobowych potrzebnych do realizacji tego świadczenia. Żadna dodatkowa zgoda nie jest wymagana. Ze względu na fakt, że (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane wprzepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.

Każdy Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz dokumentacji medycznej. Może również w drodze odrębnego wniosku upoważnić (aż do odwołania) inną bliską osobę zarówno do dowiadywania się o stanie jego zdrowia, jak i do składania wniosków o udostępnienie dokumentacji. Pierwsza kopia dokumentacji udostępniana jest nieodpłatnie. Egzemplarze stosownychwniosków zostaną wręczone na życzenie w Gabinecie. 

W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, oznaczenie płci, PESEL , adres i – w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody – dane opiekuna ustawowego.

 Będąc poproszonym o podanie numeru telefonu, czy adresu poczty elektronicznej i podając te dane ułatwiasz nam kontakt ze sobą i upoważniasz Praktykę do wykorzystania tych środków komunikacji w celu :

• dowiedzenia się o stan zdrowia po zabiegu,

• przypomnienia o wizycie,

• odwołania wizyty,

• przypomnienia o badaniu okresowym (jeśli jego konieczność uzasadniona jest charakterem dolegliwości)

i taki kontakt z Tobą nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing usług i nie jest na to wymagana zgoda pacjenta.

Pamiętaj jednak, że możesz w każdej chwili poprosić o usunięcie lub sprostowanie tych danych. „Odbiorcami” Twoich danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, NFZ, sądy) lub osoby, które sam upoważnisz.

Jeśli uznasz, że działania Praktyki naruszają zasady ochrony danych osobowych możesz zwrócić się do Administratora danych w Praktyce: Administrator – proszę wpisać imię, nazwisko i telefon lub do Urzędu Ochrony DanychOsobowych:

Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 606 950 000.Twoje dane osobowe przetwarzane są przez:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Hanna Olszewska

Ul. Grunwaldzka 87/91 m 4, 80-244 Gdańsk

i

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jarosław Olszewski

Ul. Grunwaldzka 87/91 m 4, 80-244 Gdańsk


Pamiętaj, że niektóre aspekty ochrony danych osobowych w medycynie mogą znacząco różnić się od obowiązujących w innych działach gospodarki

Pamiętak także, że bez twojej pisemnej zgody nikt nie będzie miał dostępu do twoich danych  i dokumentów medycznych.

Nie udzielamy także informacji telefonicznej na temat Twojego stanu zdrowia.