Klinika

    Olszewscy

696 910 919

(placeholder)

poniedziałek - sobota 8:30 - 19:00 tel. 696 910 919

(placeholder)
(placeholder)

Specjalista Ginekolog-Położnik Specjalista Endokrynolog

niedziela i święta tel. 602 634 151

dr med. Hanna Olszewska

Dr n. med Hanna Olszewska studia medyczne ukończyła w Akademii Medycznej w gdańsku w roku 1994. W 2002 roku uzyskała tytuł Doktora Nauk Medycznych, Tytuł specjalisty Położnictwa i Ginekologii uzyskała w roku 2004. W 2014 roku uzyskała tytuł specjalisty-Endokrynologa.

Dr Hanna Olszewska jest nauczycielem akademickim w Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Gineklogicznej, Gdańskiegi Uniwersytetu Medycznego